19 Temmuz 2009 Pazar

MİRAC KANDİLİ


Bu gece, Peygamberimizin bütün insanlığı temsilen Cenab - ı Hakk'ın yüksek huzuruna kabulü anlamına gelen Mirac Gecesidir.

Receb ayının 27. gecesinin tanık olduğu bu büyük buluşma bizlere, insanın, ilahi rızaya ve desteğe ulaştığında akıl ve idraki zorlayan derecede nice üst derecelere ulaşabileceğini gösterdiği gibi, mana aleminde yükselip ilahi rahmet ve huzura erişmenin, öncelikle gönül ve ruh temizliğinden, ahlaki erdemlere yükselişten, herşeyin sahibi olan Yüce Allah'a bağlılık ve boyun eğmeden geçtiğini de hatırlatmaktadır. Bu gecede farz kılınan ve bizzat Peygamberimiz tarafından müminlerin Miracı olarak nitelenen namaz da, iç dünyamızdaki yükselişi ve arınmayı ifade eder.

Bu itibarla, Mirac, insanın erdem yolculuğu, beşerilikten insaniliğe yükseliş hikayesidir. Sadece Mescid - i Haram, Mescid -i Aksa ve varlığın düzeylerinde, hakikat göğünün katmanlarında değil, insanlığın Allah'a ulaşan yolunun duraklarında da gerçekleşmiş kutlu bir yolculuktur.

Mirac, göklere olduğu kadar, insanın kendi semasına, yani kalbine ve iç dünyasına doğru da yapması gereken bir yolculuktur.

Bu kutlu gecede, daha güzel bir dünya ve daha erdemli bir hayat için dua edelim. Bu duygularla Mirac kandilinizi tebrik eder, bu kutlu gecede yapılan duaların, bütün insanlık aleminin huzuruna vesile olmasını Cenab- ı Hak'tan niyaz ederim.


M. Hilmi ÖZKAL 19/07/2009 Saat 21:00

Hiç yorum yok: