19 Temmuz 2009 Pazar

MİRAC KANDİLİ


Bu gece, Peygamberimizin bütün insanlığı temsilen Cenab - ı Hakk'ın yüksek huzuruna kabulü anlamına gelen Mirac Gecesidir.

Receb ayının 27. gecesinin tanık olduğu bu büyük buluşma bizlere, insanın, ilahi rızaya ve desteğe ulaştığında akıl ve idraki zorlayan derecede nice üst derecelere ulaşabileceğini gösterdiği gibi, mana aleminde yükselip ilahi rahmet ve huzura erişmenin, öncelikle gönül ve ruh temizliğinden, ahlaki erdemlere yükselişten, herşeyin sahibi olan Yüce Allah'a bağlılık ve boyun eğmeden geçtiğini de hatırlatmaktadır. Bu gecede farz kılınan ve bizzat Peygamberimiz tarafından müminlerin Miracı olarak nitelenen namaz da, iç dünyamızdaki yükselişi ve arınmayı ifade eder.

Bu itibarla, Mirac, insanın erdem yolculuğu, beşerilikten insaniliğe yükseliş hikayesidir. Sadece Mescid - i Haram, Mescid -i Aksa ve varlığın düzeylerinde, hakikat göğünün katmanlarında değil, insanlığın Allah'a ulaşan yolunun duraklarında da gerçekleşmiş kutlu bir yolculuktur.

Mirac, göklere olduğu kadar, insanın kendi semasına, yani kalbine ve iç dünyasına doğru da yapması gereken bir yolculuktur.

Bu kutlu gecede, daha güzel bir dünya ve daha erdemli bir hayat için dua edelim. Bu duygularla Mirac kandilinizi tebrik eder, bu kutlu gecede yapılan duaların, bütün insanlık aleminin huzuruna vesile olmasını Cenab- ı Hak'tan niyaz ederim.


M. Hilmi ÖZKAL 19/07/2009 Saat 21:00

10 Temmuz 2009 Cuma

İLK SEVİNÇ İLK ÜRÜN İLK MUTLULUK
MERHABA ARICI DOSTLAR

ATOM -1 ATOM-3 adlı kovanlarımı 15-20 gündür kontrol edemedim.Sebebi her iki kovandada yarım ballık bulunmaktaydı. Diğer kovanlarla adı geçen bu kovanlarımı usuluten kontrol ediyordum.

08.07.09 tüm kovanların genel kontrolu için hazırlıklarımı tamamladım ve Bismillah diyerek sıra takip etmeden kovanları açarak durumlarını incelemeye başladım.Kovanlarımın durumu elhamdülillah iyi, analarım iyi, günlük yumurta var, larva var, kapalı gözlü yavru var, yavru uçuşu var, çıkan arı gözlerine ana tekrar yumurtlamış maşallah. Çıtalarımda bal kemerleri genişlemeye başlamış. ATOM5 ve 6'ya birer çıta ham petek verildi.

Dostlar buralarda tabiat bayağı kurudu. Tahminimce arılar polen ve bal özü bulmakta zorlanıyorlar. Bu sebeple arılar hırçınlaşıyorlar diye tahmin ediyorum.

Kovanların kontrolünde son kontrol edeceğim kovan olan ATOM-1'e geldi sıra ve yarım ballığı indirdim. Sağdan dokuzuncu çıta ile duvar arası büyük bir dalağı üzeri sırlanmış bir vaziyetteyken gördüm ve bal aldım derken sağdan birinci çıta resimde görüldüğü gibi çıktı maşallah.

Yaradan yüce mevlam arılara vahyetti bu vızvız dostlarımızda akdıkları bu emre itaat ederek bize bir çıta tadına bakmak için bal sundular. İnşallah cümlemizin ürününün bol olması temennilerimle. 10.07.09 saat:23:35.